Forside
Montering - Planlægning
Montering - Skinner & Paneler
Montering - El
Solcellepaneler
Inverteren
Det administrative
Økonomi
 
 
 
Hvis man har brug for support fra Danfoss kan man ringe på telefon 7488 1300. Man kommer straks igennem til en reception, som kan viderestille til en kompetent tekniker.
Man kan også sende en e-mail på solar-inverters@danfoss.com.Det anerkendte testfirma Phonton tester også invertere, og giver dem karakterer efter deres effektivitet. Se test af invertere...
   
Montering af inverteren
Danfoss inverteren er placeret i redskabsskuret, som er lavet af træ. Da inverteren ikke må monteres direkte på brændbart materiale, er inverteren monteret på en Farmacell Fibergips-plade, som er brandhæmmende.Udluftningen er ikke lavet for inverteres skyld, men var der i forvejen.

Tilslutning af paneler og montering af kabler blev gennemført i forhold til kabelplanen.De to serier blev forbundet til inverteren med 6mm2 kabler, som blev tætnet med tagtætningsfugemasse.Kablerne blev trukket i kabelskinner.


Tilslutning af inverteren blev udført af en autoriseret elinstallatør - Jacobsen & Nielsen. Arbejdet bestod i:
  • Skifte elmåler, så den kan håndtere "at køre baglæns".
  • Opsætning af ekstra sikringsrelæ i huset.
  • Trækning af kabel fra inverter til en ekstra sikringsrelæ i huset.
  • Installere jordspyd samt forbindelse til denne fra inverter og paneler.
  • Installation af en ekstra afbryder, som er placeret ved siden af inverteren, og som skal anvendes ved arbejde på inverteren.
  • Tilslutning af inverteren, herunder opsætning af output grænse på 6 kW.
          


Efter tilslutning af inverteren laves en meget grundlæggende opsætning af den og derefter er den principielt klar til brug, enten direkte ved brug af den integrerede displayenhed eller via en computer koblet til inverteren gennem netværket.Inverteren er købt i Tyskland og på trods af at Danmark (Danmark LV 1) blev valgt ved konfigurationen, blev inverteren ikke begrænset til 6kW, som Nettomålerordningen kræver.

I Tyskland er der krav om at en inverter skal kunne håndtere Reactive Power, hvilket betyder at inverteren sikrer at der udledes strøm af en vis kvalitet på elnettet. Der er ikke noget krav om at Reactive Power skal være slået til i Danmark, og man bør slå det fra, da det tager en smule energi at sikre kvaliteten.

Begge ovenstående indstillinger kræver, at man foretager et såkaldt servicelogon. Det betyder at man ringer til Danfoss Solar (Telefon 73 88 13 00), og beder om at tale med en tekniker. Man kan så få udleveret et 1-døgns logon, som man kan benytte.

Med dette servicelogon kan man indstille begrænsningen på de 6kW:Man kan også slå Reactive Power fra:Hvis man vil vide mere om Reactive Power kan jeg anbefale følgende læsning: Reactive Power - en forklaring på Engelsk.


Herunder er der en række links som er relevant i forhold til emnerne på denne side.
 
 
   
Copyright © 2012 EASYConsult ApS | Alle rettigheder forbeholdes.
EASYConsult ApS | Grethesvej 33 | 9800 Hjørring | Telefon 98 91 19 43